مرکز نوآوری نوچاد

دبیرخانه دائمی جذب ایده


ایده‌های نوآورانه خودتان را در حوزه معدن و صنایع معدنی (زنجیره ارزش فولاد) به دبیرخانه دائمی جذب ایده نوچاد ارسال فرمایید.

توجه: طرح‌ها و ایده‌هایی که خارج از فرمت پیوست ارسال شوند، مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

 

دبیرخانه دائمی جذب ایده
فرم ثبت‌ ایده نوآورانه در دبیرخانه دائمی جذب ایده

چالش های فناورانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو


معدن و فرآوری

معدن و فرآوری

گندله سازی

گندله سازی

احیا مستقیم

احیا مستقیم

فولادسازی

فولادسازی

انرژی و محیط زیست

انرژی و محیط زیست

هوشمندسازی و تحول دیجیتال

هوشمندسازی و تحول دیجیتال

آخرین اخبار نوچاد